Om Irak

Irak är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Landet gränsar till Saudiarabien och Kuwait i söder, Turkiet i norr, Syrien i nordväst, Jordanien i väst och mot Iran i öst. Landet har en kort kustremsa i Persiska viken.

Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna. Namnet Irak betyder ”två ådror”, vilket syftar på floderna Eufrat och Tigris.

Mesopotamien brukar kallas civilisationens vagga då det var här det första skriftspråket började användas och det var även här man uppfann hjulet och tideräkningen.

I det tidiga Mesopotamien levde sumerierna, vilka är Iraks urinvånare, kända som världens första civilisation. Sumerierna levde i södra Irak fram till bildandet av det Babyloniska riket 2000 f.kr. Under den här tidsperioden fanns också en grupp som kallades akkadierna. Det Babyloniska riket bildades runt 1700 f.kr.

I norra Irak låg Assyrien vilka konkurrerade om makten över regionen med det Babyloniska riket.

Fram till år 1535 tillhörde Irak det Persiska riket. Under det persiska styret invaderade araberna Irak runt år 640 och majoriteten av Iraks invånare konverterade då till Islam. Under perioden år 644–656 styrdes hela det Islamiska riket av den tredje kalifen Othman.

Under 700-talet fram till 1200-talet var Bagdad ett intellektuellt center för den muslimska världen där många forskare, filosofer, poeter och författare verkade. 1200-talet störtade Mongolerna det Islamiska riket varvid alla böcker kastades i floden Tigris som färgades svart.

Under 1300-talet övertog det Ottomanska riket styret över Irak fram till första världskriget då det Ottomanska imperiet splittrades. Irak blev då ockuperat av Storbritannien vilka gjorde Irak till en monarki och tillsatte 1921 den sunnimuslimske kungen Faisal I.

1924 ingick Irak alliansfördrag med Storbritannien vilket innebar att Storbritannien fick stort inflytande och del i ekonomiska intressen i landet.

1932 blev Irak en självständig stat.

1958 blev Irak en republik då Abdul Karim Qasim tillsattes som president genom en militärkupp.

1968 kom Baath-partiet till makten genom en militärkupp ledd av Ahmad Hasan al-Bakr.

1979 tog Saddam Hussein över makten från Ahmad Hasan al-Bakr. Under 1980-1988 pågick kriget mellan Irak och Iran. Saddam störtades 2003.

Geografi och etnografi

Området mellan floderna Eufrat och Tigris har ända sedan 700-talet omnämnts som Irak, vilket betyder två ådror.

Irak ligger i Mellanöstern och gränsar till Iran, Saudiarabien, Kuwait, Jordanien, Turkiet och Syrien. Mellanöstern brukar delas in i områdena ”shami” (Syrien, Palestina, Libanon) och ”khaliji” (gulfländerna). Irak ligger mitt emellan dessa områden och även nära inpå persiska och turkiska områden. Närheten till olika folkslag gör att irakierna ser mycket olika ut. I norr är många ljusa och flera har blå eller gröna ögon medan irakier i de södra delarna ofta är mörkare.

Irak är på många sätt ett unikt land och har en mycket händelserik historia. Idag förknippas Irak ofta med Saddam Hussein, krig och självmordsbombare, men landet är så mycket mer än det. Inom Iraks gränser ryms en mängd kulturer, samhällen, religioner och folkslag, vilket också gör landet intressant och rikt men på grund av landets historia har det splittrat irakierna och lett till krig och konflikter.

På grund av mångfalden i landet är det svårt att tala om irakisk kultur eller irakiska traditioner för hela det irakiska folket. I stort liknar den kultur och traditioner i Irak de i övriga Mellanöstern. Viktigt i den irakiska kulturen är heder och respekt.

Irak har cirka 24,7 miljoner invånare. Av dessa är 75–80% araber. Den största minoriteten utgörs av kurder 15–20% varav de flesta lever i nordöstra delarna av landet, i provinserna Erbil, Suleymaniya och Duhok, vilka av kurderna själva anses utgöra en del av Kurdistan. En hel del andra minoriteter lever också i landet såsom assyrier, turkmener och armenier.

Majoriteten av befolkningen är muslimer varav de flesta är shiamuslimer. Södra Irak är shiamuslimernas centrum och här finns flera av shiamuslimernas heliga platser.

Irak är ett gammalt stamsamhälle där olika nomadstammar styrt olika delar av landet under en lång tid. Än idag är flera av de irakiska politikerna framträdande män ur olika stammar med rötter långt tillbaka i det irakiska styret.

Under senare år har runt 2 miljoner irakier flytt landet, de flesta till grannländerna Syrien och Jordanien. I Sverige finns gott om irakier, vilka har kommit i olika vågor. Idag utgör irakierna den näst största invandrargruppen i Sverige efter finländare.